Blog

Wywóz gruzu i odpadów budowlanych Kraków

Podczas remontu powstaje wiele odpadów remontowo-budowlanych, których nie można wrzucić do zwykłego śmietnika. Zalicza się do nich m.in. gruz. Jak więc się z nim uporać, aby wszystko odbywało się zgodnie z prawem? Gdzie powinien trafić? Dlaczego warto zdecydować się na wywóz gruzu przez profesjonalistów?

Gruz – co to jest? Podstawowa klasyfikacja gruzu

Gruz budowlany to nic innego jak różnego rodzaju odłamki, odpady i materiały pozostałe po remoncie i innych pracach budowlanych. Zalicza się do niego m.in. fragmenty betonu, reszki cegły, skute kafle czy też potłuczoną porcelanę. Mylnie bywają do niego klasyfikowane np. niedziałające AGD. Wywóz gruzu musi odbywać się zgodnie z prawem. W przeciwnym razie jego wytwórcę czekają sankcje.

Podstawowy podział wyodrębnia trzy kategorie gruzu.

 1. Gruz czysty. To niezwykle pożądany odpad. Jest bowiem źródłem surowców wtórnych, które można ponownie wykorzystać w celach budowlanych. Zalicza się do niego:
 • niektóre odpady pochodzenia naturalnego, np. piasek i czysta ziemia (bez korzeni i trawy),
 • fragmenty cegieł lub betonu,
 • ceramika,
 • porcelana,
 • niewielkie ilości tynku.
 1. Gruz mieszany. Oprócz odpadów zaliczanych do kategorii gruzu czystego zawiera:
 • materiały ociepleniowe, np. styropian, wełnę mineralną,
 • płyty gipsowo-kartonowe,
 • szkło,
 • odpady wielkogabarytowe,
 • tworzywa sztuczne,
 • drewniane elementy,
 • folie malarskie,
 • siatki montażowe,
 • duże ilości tynku.
 1. Gruz zanieczyszczony. To gruz, w którego składzie – oprócz ceramiki, tynku czy też płyt gipsowo-kartonowych – znaleźć można m.in. papę, gumę, trawę syntetyczną w rolkach czy też spaleniznę.

Co ważne, w żadnej z powyższych kategorii gruzu nie można umieścić odpadów niebezpiecznych, takich jak eternit i azbest. Ich zabezpieczenia i utylizacji mogą dokonać jedynie koncesjonowane firmy, a podczas rozbiórki materiałów muszą zostać zachowane odpowiednie środki ostrożności.

Gruz po remoncie – gdzie powinien trafić?

Prace remontowe generują odpady remontowo-budowlane, które mogą zostać zaliczone do różnych kategorii gruzu. Niezależnie od kwalifikacji składowanie gruzu na własną rękę nie jest legalne. Zgromadzone materiały należy przewieźć w specjalnie przygotowane w tym celu miejsce.

W przypadku niewielkiej ilości gruzu można uporać się z problemem na własną rękę. Trzeba jednak dysponować czasem i odpowiednim pojazdem, który pozwoli na bezpieczny transport odpadów do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Obiekty tego typu są zlokalizowane w większości gmin i bezpłatnie przyjmują gruz pochodzący z gospodarstw domowych. W takim przypadku w zawożonych odpadach mogą znajdować elementy z metalu.

Wywóz gruzu można również zlecić specjalistycznej firmie. To rozwiązanie polecane nie tylko przedsiębiorcom, ale i osobom prywatnym, które przeprowadzają gruntowny remont. Zazwyczaj wiąże się to z powstawaniem dużej ilości gruzu i innych odpadów budowlanych, których nie można wyrzucić do zwykłego kosza. Opcja ta cieszy się dużą popularnością głównie ze względu na wygodę. Firma podstawia kontener, a po jego zapełnieniu zawozi go w miejsce, gdzie zawartość jest legalnie składowana i utylizowana (poddawana recyklingowi).

Gruz po remoncie to uciążliwy odpad, który wymaga prawidłowego zabezpieczenia, aby nie stwarzał zagrożenia dla środowiska naturalnego. Dlatego warto zadbać o to, aby jego wywóz odbywał się zgodnie z prawem. To wyraz troski nie tylko o przyrodę, ale i domowy (firmowy) budżet. Za niewłaściwe składowanie gruzu grożą bowiem kary finansowe.