Telefon 24h

506-367-504, 533-809-637
533-774-876, 732-792-022

Godziny pracy

PN - PT 08:00 - 22:00

E-mail

biuro@dpr.info.pl

Odpady zielone – definicja, lista i sposoby utylizacji

Damian Baś
Odpady zielone - definicja i lista

Jesień to sezon, w którym rośnie zainteresowanie utylizacją odpadów zielonych. Właściciele domów jednorodzinnych porządkują przed zimą ogrody i tarasy, a intensywne prace związane ze sprzątaniem liści i gałęzi czy koszeniem trawy prowadzone są również w miejskich parkach i na ogródkach działkowych. Jak polskie prawo definiuje odpady zielone? Przedstawiamy listę oraz sposoby ich utylizacji.

Odpady zielone – definicja

Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpady zielone to odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów. Do odpadów zielonych możemy zatem zaliczyć skoszoną trawę, suche liście, przycięte krzewy, łodygi, kwiaty, a także chwasty. Do kategorii tej nie zaliczają się natomiast odpady kuchenne, resztki jedzenia, trociny czy popiół.

Z kolei termin zielona lista odpadów używany jest w kontekście klasyfikacji odpadów w transporcie transgranicznym. Znajdują się w niej odpady inne niż niebezpieczne, a klasyfikacja została opracowana na potrzeby Rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie przemieszczania odpadów. Oprócz listy zielonej wyróżniamy również listę bursztynową, a także odpady niesklasyfikowane.

Jak utylizować odpady zielone?

Śmieci pochodzących z terenów zielonych nie można wyrzucić do zwykłego kosza, ani również do pojemnika na odpady zmieszane. Odpady zielone można dostarczyć do lokalnego PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. PSZOK-i zlokalizowane są na terenie każdej gminy i przyjmują śmieci nieodpłatnie, warto jednak pamiętać, że można do nich dostarczyć jedynie określoną ilość odpadów.

Wiele gmin organizuje również odbiory odpadów zielonych – są one prowadzone cyklicznie, a szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych urzędów miast i gmin. Odpady przed odbiorem należy odpowiednio przygotować, tj. zapakować w worki. Wywozem i utylizacją odpadów zielonych zajmują się także wyspecjalizowane firmy, które przyjeżdżają bezpośrednio na wskazane miejsce i odbierają je od klienta. W pracach działkowych i ogrodowych, poza odpadami zielonymi, często zostaje również wiele zbędnej ziemi. Wywóz takich odpadów również można oddać w ręce profesjonalistów.

A może kompostowanie?

Kolejnym sposobem utylizacji odpadów zielonych jest ich kompostowanie, czyli metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów. Dzięki kompostowaniu możliwe jest uzyskanie wysokiej jakości nawozu organicznego. Zabronione jest natomiast przewożenie odpadów zielonych do lasu – wbrew pozorom takie działanie może mieć bardzo szkodliwe skutki dla ekosystemu. Pomimo że liście, łodygi lub trawa wydaje się być bezpieczne z punktu widzenia środowiska naturalnego, to wysypane na ściółkę mogą po prostu ją zniszczyć, a także zahamować rozwój grzybni. Odpady zielone powinny być zatem zutylizowane przez wyspecjalizowane podmioty lub poddane kompostowaniu.