Telefon 24h

506-367-504, 533-809-637
533-774-876, 732-792-022

Godziny pracy

PN - PT 08:00 - 22:00

E-mail

biuro@dpr.info.pl

Podział odpadów i metody ich utylizacji

Damian Baś
Podział odpadów i metody ich utylizacji

Klasyfikacja odpadów zakłada wyodrębnienie grup, które różnią się od siebie między innymi źródłem pochodzenia, stanem skupienia czy stopniem zagrożenia dla środowiska. Jak dokładnie wygląda podział odpadów komunalnych, czyli takich, które powstają w gospodarstwach domowych? Jakie są metody ich utylizacji?

Podział odpadów i ich klasyfikacja

Odpady można klasyfikować według różnych kryteriów bazujących m.in. na czynnikach biologicznych, fizykochemicznych czy ekonomicznych. Jednym z podstawowych podziałów jest klasyfikacja ze względu na źródła ich powstawania, według której odpady dzielą się na odpady komunalne, bioodpady, odpady zielone, medyczne i weterynaryjne.

Z kolei klasyfikacja ze względu na charakter odpadów wyróżnia odpady niebezpieczne, obojętne oraz ulegające biodegradacji. Inny podział – jednolita klasyfikacja odpadów – wyróżnia 27 grup, do których należą m.in. odpady bytowo-gospodarcze (komunalne), drzewne, szkła, papieru i kartonu, budowlane czy chemiczne.

Podział odpadów komunalnych

Odpady komunalne to według ogólnej definicji odpady powstające w gospodarstwach domowych. Zaliczamy do nich papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady, odpady zielone oraz tzw. śmieci zmieszane. Do każdej frakcji przyporządkowany jest inny kontener przeznaczony do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Niebieskie pojemniki służą do wyrzucania papieru i kartonu – między innymi opakowań, gazet i czasopism, zeszytów, książek czy ulotek. Z kolei zielony kontener przeznaczony jest do wyrzucania szkła – opróżnionych butelek, słoików czy szklanych opakowań po kosmetykach. Do żółtego pojemnika należy wrzucać metale i tworzywa sztuczne – plastikowe butelki, worki, reklamówki czy puszki po napojach. Z kolei w brązowym kontenerze umieszcza się bioodpady, do których należą m.in. odpadki i resztki jedzenia, fusy po kawie i herbacie, skorupki jajek. Odpady zielone należy natomiast wyrzucać do pojemnika szarego, a śmieci zmieszane – do czarnego.

Wśród różnych grup odpadów trzeba też wyróżnić śmieci budowlane i poremontowe, do których należy m.in. beton, cegła, ceramika, a także odpady wielkogabarytowe – meble czy pozostałości po stolarce okiennej. Osobną grupę stanowią elektrośmieci – sprzęty elektryczne i elektroniczne, działające na prąd lub baterie.

Metody utylizacji odpadów

Za utylizację odpadów komunalnych odpowiadają jednostki samorządowe, na które ustawodawca narzucił szereg obowiązków związanych z gospodarką odpadami. Do podstawowych metod utylizacji należy recykling (organiczny lub nieorganiczny), a także spalanie, które pozwala na zmniejszenie objętości śmieci nawet o 90%. W przypadku odpadów wielkogabarytowych i budowlanych często konieczne okazuje się wynajęcie pojemnika od profesjonalnej firmy. Podmioty oferujące wywóz odpadów w Krakowie dysponują specjalistycznym sprzętem i zapewniają pojemne kontenery na różne rodzaje odpadów, których nie można wyrzucić do zwykłego kosza.