Telefon 24h

506-367-504, 533-809-637
533-774-876, 732-792-022

Godziny pracy

PN - PT 08:00 - 22:00

E-mail

biuro@dpr.info.pl

Wywóz odpadów niebezpiecznych – jak je zutylizować?

Damian Baś
Odpady niebezpieczne trzeba odpowiednio zutylizować

W naszych gospodarstwach domowych, na budowach i podczas remontów powstają rozmaite rodzaje odpadów. Znajdują się wśród nich również odpady niebezpieczne, które wymagają szczególnego postępowania. Czym są odpady niebezpieczne? Jakie jest postępowanie i zabezpieczenie niebezpiecznych odpadów?

Odpady niebezpieczne – co to takiego?

Mianem odpadów niebezpiecznych określa się wszystkie te odpady, które z uwagi na pochodzenie bądź skład mogą wpływać negatywnie na organizm ludzki i środowisko naturalne. Mogą to być substancje i przedmioty trujące, łatwopalne, żrące, zakaźne. Z tego powodu nie można wrzucać ich do ogólnodostępnych pojemników na śmieci, a pozbywać się według określonych zasad. Mało kto jest świadomy tego, że takie odpady powstają również w naszych domach (wspomnieć wystarczy chociażby baterie).

Co zaliczane jest do odpadów niebezpiecznych?

Za odpady niebezpieczne uznaje się:

 • azbest,
 • odpady medyczne i weterynaryjne,
 • świetlówki i żarówki energooszczędne,
 • kwasy,
 • leki,
 • rozpuszczalniki,
 • środki ochrony roślin,
 • wszystko to, co zawiera rtęć,
 • farby, kleje, lepiszcze,
 • odczynniki fotograficzne,
 • baterie i akumulatory.

Jak się pozbyć tego typu odpadów?

Wywóz odpadów niebezpiecznych najrozsądniej jest zlecić fachowcom – warto sprawdzić, czy dana jednostka oferuje wywóz odpadów – w Krakowie m.in. nasza firma świadczy takie usługi, aczkolwiek przede wszystkim gruzu i odpadów budowlanych.

Wyprodukowane odpady niebezpieczne można również dostarczyć do tak zwanych punktów PSZOK, czyli punktów selektywnej zbiórki odpadów. Zlokalizowane są na terenie każdej gminy. Co ważne, mieszkańcy danej gminy mogą z usług takiego punktu korzystać nieodpłatnie – za odebranie odpadów nie są pobierane żadne opłaty. Jeśli pozbyć chcemy się na przykład baterii, możemy poszukać specjalnych pojemników zlokalizowanych na przykład w centrach handlowych. Przeterminowane lekarstwa zostawić można w aptece. Zużyty akumulator ma obowiązek odebrać od nas sprzedawca, jeśli w sklepie zdecydowaliśmy się zakupić nowy.

Odpady niebezpieczne – jeśli są tylko nieodpowiednio utylizowane – mogą stać się śmiertelnym zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia. Dlatego pod żadnym pozorem nie należy wyrzucać ich do pojemników na śmieci, które trafiają następnie na ogólne wysypisko.