Blog

Wywóz odpadów po remoncie

Przeprowadzanie prac remontowych wiąże się z powstawaniem mniejszej bądź większej ilości odpadów. Jeśli nie jest ich dużo, a przy tym są to śmieci, które można wrzucać do pojemników na odpady komunalne, nie ma problemu. Powstaje on jednak, gdy prowadzone są na przykład prace związane z wyburzaniem czy skuwaniem, ponieważ powstały w ich wyniku gruz trzeba w odpowiedni sposób zutylizować. W jaki sposób najlepiej pozbyć się takich i innych odpadów poremontowych?

Jak pozbyć się odpadów? Samodzielnie czy z pomocą?

Kiedy odpadów jest mniejsza ilość, nic nie stoi na przeszkodzie, by pokusić się o ich samodzielnie pozbycie się. Oczywiście odpadów takich nie wolno wywozić na dzikie wysypiska, ponieważ jest to zagrożone wysokimi grzywnami, a także na uwadze trzeba mieć dobro środowiska naturalnego. Miasta zwykle wyznaczają obszary, gdzie można oddawać takie odpady, jest to jednak rozwiązanie dobre tylko w niektórych przypadkach, zwłaszcza jeśli odpadów nie jest wiele i gdy można je w te miejsca samodzielnie przetransportować. Gruz można także czasem spróbować oddać komuś, kto użyje go na przykład do utwardzenia terenu. W każdym innym przypadku pojawia się konieczność skorzystania z usługi wywozu odpadów i gruzu. Nie jest to kosztowne, za to rozwiązanie takie jest bardzo wygodne, warto więc się na nie zdecydować.

O czym trzeba wiedzieć?

Usługa wywozu gruzu i odpadów poremontowych nie wymaga od klienta praktycznie żadnego wysiłku. W gestii firmy leży podstawienie kontenera na odpady, którego wielkość uzależniona jest od podanej przez klienta przewidywanej ilości odpadów. Kontener taki pozostaje na miejscu wyznaczonym przez klienta do momentu jego wypełnienia, potem zaś następuje jego odbiór i wywóz na legalne wysypisko. Klient korzystający z takich usług musi jednak pamiętać o kilku kwestiach.

Przede wszystkim chęć skorzystania z takiej usługi należy zgłosić firmie odpowiednio wcześniej. W niektórych przypadkach także konieczne jest uzyskanie zgody urzędu miasta na zajęcie pasa drogowego i uiszczenie stosownej opłaty bądź poinformowanie o postawieniu w wyznaczonym miejscu kontenera na odpady wspólnoty zarządzającej danym obszarem. Obowiązek taki dotyczy mieszkańców bloków i kamienic przeprowadzających remonty w swoich mieszkaniach. Warto pamiętać, że pas drogowy to nie tylko jezdnia, ale też chodnik oraz pas zieleni, a niedopełnienie obowiązku uzyskania właściwej zgody grozi grzywnami niewspółmiernymi do opłat za zajęcie pasa, które zazwyczaj są symboliczne.

Pozbywanie się w ten sposób odpadów, zarówno gruzu, jak i innych śmieci poremontowych, jest szybkie, sprawne, wygodne, legalne, a także odbywa się z poszanowaniem środowiska naturalnego. Zdecydowanie jest także ekonomiczne, jest to więc rozwiązanie najlepsze, a często też jedyne, jakie wchodzi w grę.