Blog

Jak pozbyć się odpadów po rozbiórce budynku?

Podczas rozbiórki budynku powstaje wiele odpadów, których absolutnie nie wolno składować i trzeba zadbać o ich wywóz. W przypadku, gdy rozbiórkę zlecamy wynajętej firmie, wywóz odpadów należy do ich obowiązków. A co w przypadku, gdy sami chcemy zająć się rozbiórką? Jak wywieźć gruz budowlany? Czy wywóz odpadów budowlanych jest uciążliwy?

Rozbiórka budynku we własnym zakresie – wywóz odpadów budowlanych

Kiedy już zdecydujemy się na samodzielną rozbiórkę budynku, musimy zadbać nie tylko o szereg pozwoleń i niezbędnych sprzętów, ale także o zgodny z obowiązującym prawem wywóz odpadów budowlanych. Prawo jasno zakazuje składowania ich na terenie posesji, bo grozi to karą do 500 zł. Dlatego już na etapie przygotowywania do realizacji takiego zadania powinniśmy zadbać o przygotowanie miejsca, gdzie ustawimy kontenery na gruz budowlany. Miejsce na kontener powinno być przygotowane w takim miejscu, aby był do niego łatwy dostęp dla osób biorących udział w rozbiórce budynku. Musimy także wziąć pod uwagę konieczność dojazdu dla firmy, która kontener przywiezie, a następnie odbierze gruz budowlany.

Odpady nadające się do recyklingu

Odpady generowane podczas rozbiórki budynku najczęściej dzielą się na te, które poddaje się recyklingowi oraz takie, które nie nadają się do ponownego wykorzystania. Gruz budowlany, taki jak cegły, kamienie, elementy zaprawy czy płytki ceramiczne, z powodzeniem jest przerabiany na cenne kruszywo, służące potem do budowy różnej infrastruktury – na przykład dróg. Podobnie ma się sprawa z odpadami drewnianymi – te po odpowiednim przetworzeniu mogą służyć do produkcji kolejnych wyrobów z drewna. Również elementy metalowe, czyli złom budowlany, podlegają recyklingowi. Dlatego tak ważne jest, aby składować gruz budowlany od razu w kontenerze.

Odpady, które należy zutylizować

Niestety nie wszystkie odpady nadają się do kolejnego wykorzystania – dotyczy to szczególnie odpadów niebezpiecznych, które należy we właściwy sposób zutylizować. Dobrym przykładem są tutaj pokrycia dachowe i elementy elewacji zawierające azbest lub popularna we wcześniejszych latach papa. Tego typu materiałów nie można wrzucać luzem do kontenera. Wymagają zastosowania bezpiecznych opakowań z tworzywa sztucznego. Dopiero po odpowiednim zabezpieczeniu można je umieścić w pojemniku do wywozu odpadów. Takie materiały, po uprzednim oznakowaniu jako odpady niebezpieczne, powinny trafić do miejsca utylizacji odpadów niebezpiecznych. W przypadku demontażu tego typu odpadów, lepiej skorzystać z usług fachowców wyposażonych w specjalistyczny sprzęt ochronny. Azbest jest silnie rakotwórczy i nie powinniśmy pod żadnym pozorem zabierać się do pracy rozbiórkowej bez odpowiedniego sprzętu i zabezpieczenia.

Decydując się na samodzielną rozbiórkę budynku, musimy w pierwszej kolejności mieć na uwadze bezpieczeństwo własne oraz osób, które będą z nami współpracować. Powinniśmy przed podjęciem się prac wynająć kontener na gruz budowlany. Dzięki temu wywóz odpadów budowlanych, zarówno tych przeznaczonych do recyklingu jak i tych, które finalnie muszą trafić do utylizacji, przebiegnie szybko i skutecznie.