Blog

Przygotowanie placu budowy domu - planowanie

Samodzielna budowa domu to duże przedsięwzięcie, trzeba pamiętać o wielu obowiązkach. Nie tylko są to sprawy formalne, takie jak zezwolenia czy umowy, ale również wyzwania logistyczne – w tym przypadku największym jest rozplanowanie, a następnie przygotowanie placu budowy. Jak przygotować plac budowy? O czym należy pamiętać w procesie planowania?

Przed przystąpieniem do planowania placu budowy, musimy pamiętać o wszystkich niezbędnych elementach, jakie powinny się na nim znaleźć. Zakładamy, że mamy już tablicę informacyjną i do działki są doprowadzone prąd i woda – bez tych mediów trudno wyobrazić sobie prowadzenie budowy. Aby wszystko rozsądnie zaplanować, powinniśmy zacząć od wytyczenia miejsca, gdzie stanie nasz dom. To pozwoli nam ocenić pozostałą ilość miejsca i zaplanować zaplecze i korytarze logistyczne w taki sposób, aby cały proces budowy przebiegał bez przeszkód.

Logistyka na placu budowy

W pierwszej kolejności na plac budowy będą przywożone materiały budowlane, z tego względu już na samym początku musimy zadbać o sprawny dojazd do działki oraz przygotować miejsce na składowanie materiałów. Musimy pamiętać o tym, że transport materiałów to pojazdy ciężkie, podobnie jak pompy betonowe, co wymaga solidnej, wytrzymałej drogi. Może się pojawić konieczność utwardzenia powierzchni, po której będą poruszać się pojazdy. Najgorsze co nas może spotkać podczas transportu, to sytuacja, gdy któryś z samochodów utknie w grząskiej ziemi.

Wymogi dotyczące placu budowy mówią jasno – teren budowy powinien być ogrodzony. Chodzi tu nie tylko o ochronę osób postronnych przed wpadnięciem np. w głębokie wykopy, ale również i zabezpieczenie naszych materiałów budowlanych przed nieproszonymi gośćmi.

Gdy teren jest już ogrodzony a wjazd jest przygotowany, powinniśmy wyznaczyć miejsce, gdzie będą składowane materiały budowlane. Powinno to być miejsce łatwo dostępne, w pobliżu szlaku komunikacyjnego. Należy pamiętać o tym, że niektóre materiały wymagają specjalnego zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi. Na przykład zaprawy z domieszką cementu oraz wapno powinniśmy chronić przed deszczem i wilgocią. Pamiętajmy również o toaletach dla pracowników, które powinny znajdować się w miejscu łatwo dostępnym.

Kontener na odpady również jest bardzo ważny

W trakcie budowy pojawiają się różne odpady. Są to najczęściej zużyte opakowania po zaprawach, klejach, folie, styropian i inne, które należy składować w wyznaczonym do tego specjalnym miejscu. Aby szybko i sprawnie wywieźć odpady, na placu budowy umieśćmy kontener na odpady – powinien być łatwo dostępny zarówno dla pracowników, jak i firmy zajmującej się wywozem odpadów budowlanych. Dzięki temu unikniemy problemu z niekontrolowanym przyrostem odpadów.

Zagospodarujmy teren korzystając z produktów ubocznych

Warto już na etapie planowania placu budowy pomyśleć o zagospodarowaniu działki. Część terenu będzie objęta pracami budowlanymi, ale pozostała część może już teraz zostać przygotowana do zagospodarowania. Na pewno po wykopaniu miejsca na fundamenty będziemy dysponować ziemią – możemy ją wykorzystać do niwelacji terenu. Jeżeli na terenie działki rosną drzewa, powinniśmy je również zabezpieczyć przed potencjalnym uszkodzeniem. Powstały gruz (jeżeli jest w swojej czystej postaci) możemy wykorzystać do utwardzenia drogi dojazdowej.

Jeżeli dobrze przygotujemy plac budowy, samodzielna budowa domu przebiegnie sprawnie i bez przeszkód. Korytarze logistyczne pozwolą na łatwy dostęp do materiałów budowlanych i dogodny transport. Odpady będą trafiały do kontenera, który w dowolnym momencie może zostać wymieniony na kolejny – pusty. Wyznaczając teren budowy, zabezpieczymy przed zniszczeniem tę część działki, na której nie powinny być prowadzone żadne prace.