Blog

Wymiana dachu - zadbaj o pozwolenia i kontener na odpady

Wymiana dachu to duże przedsięwzięcie, wymagające dopełnienia szeregu formalności. Mimo, że nie ma ich dużo, to określone są sztywnymi terminami, co determinuje konieczność sprawnych działań. Czy zawsze jest potrzebne pozwolenie na wymianę dachu? Jak wygląda wymiana dachu krok po kroku?

Kiedy wymieniamy a kiedy remontujemy dach?

Dobry dach powinien służyć nawet 50 lat – często takie informacje możemy znaleźć u producentów materiałów budowlanych. Niektórzy z nich na tyle lat dają gwarancję na swoje produkty, co w zasadzie powinno gwarantować nam spokój na ten czas, tyczy się to jednak aktualnych, najnowszych technologii.

Inaczej wygląda sprawa w przypadku dachów kładzionych z materiałów popularnych na przykład w latach sześćdziesiątych czy siedemdziesiątych. Były to materiały często niedoskonałe, niekiedy nawet szkodliwe (azbest). Dlatego w przypadku takich instalacji wcześniej czy później właściciel nieruchomości będzie zmuszony do remontu lub wymiany dachu.

W przypadku niewielkich ubytków nie ma konieczności wymiany całego poszycia, tylko – posiłkując się najnowszymi technologiami – można skutecznie przecieki załatać i zabezpieczyć. Jeśli jednak jest ich bardzo dużo lub poszycie już jest mocno zniszczone, to nie ma sensu odwlekać wymiany, ponieważ konsekwencje finansowe, gdy woda zaleje nam budynek, są znacznie poważniejsze niż koszt wymiany dachu.

Jakie pozwolenia potrzebne na wymianę dachu?

Gdy mamy do czynienia z remontem uszkodzeń w wyniku zjawisk atmosferycznych lub wymianą dachówek, wówczas musimy jeszcze przed rozpoczęciem wszelkich prac zgłosić to do wydziału architektoniczno-budowlanego w odpowiadającym naszemu miejscu zamieszkania urzędzie lub starostwie. Mamy na to sztywno określony termin 30 dni przed rozpoczęciem remontu. W dokumentach określamy zakres prac oraz termin, w jakim planujemy je przeprowadzić.

Często pomijanym przez inwestorów dokumentem jest oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Jest to niezbędny dokument i bez niego nie będziemy mogli przeprowadzić remontu. Po tym pozostaje nam poczekać 30 dni – jeżeli w tym czasie nie otrzymamy od urzędu informacji o braku zgody, to mamy zielone światło i możemy działać.

Maksymalny termin, w jakim musimy bezwzględnie ukończyć realizację, to 2 lata. Czas ten liczony jest od daty rozpoczęcia remontu, którą umieściliśmy w zgłoszeniu do urzędu.

Do przebudowy potrzebne jest pozwolenie na budowę

Więcej formalności czeka inwestora, kiedy chce przebudować dach. Wówczas wiąże się to ze znacznie bardziej zaawansowanymi procedurami. Wystarczy, że w poszyciu dachowym będziemy chcieli na przykład wstawić okna, a już wtedy pozwolenie na budowę okazuje się konieczne. Dokumentacja taka jest znacznie szersza i wymaga przede wszystkim projektu oraz – tak jak w przypadku remontu dachu – wszelkich niezbędnych wniosków i pozwoleń.

Wymiana dachu krok po kroku

Gdy inwestor złoży już wszystkie niezbędne dokumenty, powinien zadbać o odpowiednie zagospodarowanie terenu wokół inwestycji. Należy wyznaczyć miejsce, gdzie będzie składowany materiał na nowy dach a także – najlepiej w niewielkiej odległości – odpowiednie miejsce na kontener na odpady.

W przypadku kontenera dobra informacja jest taka, że dla nieruchomości na terenie własnym nie trzeba żadnych pozwoleń na jego postawienie. Jeżeli natomiast kontener miałby być ustawiony na drodze publicznej, wówczas musimy uprzednio uzyskać pozwolenie od gminy. W tym przypadku oczekiwanie na odpowiedź może trwać do dwóch tygodni. Dlatego warto zadbać o takie formalności już na etapie składania głównych wniosków do urzędu.

Kontener na placu budowy pozwala na szybki i skuteczny wywóz odpadów, a w przypadku wymiany dachu odpadów zawsze jest bardzo dużo. Skorzystanie z wywozu kontenerowego jest szczególnie wygodne, kiedy stary dach jest wykonany z materiału niebezpiecznego takiego jak azbest. Wówczas inwestor nie musi się martwić o utylizację takich odpadów.

Podsumowując: w pierwszej kolejności inwestor musi zadbać o dokumentację, określić terminy realizacji i przypilnować terminów nałożonych przez urząd. Kolejny etap to realizacja projektu. Na sam koniec pozostaje pozbycie się wszelkich odpadów, szczególnie tych niebezpiecznych. W ten sposób wymiana dachu krok po kroku przebiegnie sprawnie i bez kłopotów.