Blog

Konsekwencje i kary za wywóz śmieci do lasu oraz palenie śmieci

Wywóz odpadów do lasu lub spalanie śmieci, które nie są opałem, grozi surowymi karami, mandatem, a nawet aresztem. Jakiej wysokości może być kara za palenie śmieci, a jakiej za nielegalny ich wywóz do lasu?

Co grozi za wywóz śmieci do lasu?

Na początku warto powołać się na odpowiednie przepisy polskiego prawa. Na temat zanieczyszczania lasów stosowne zapisy znajdują się w Kodeksie Wykroczeń, a konkretnie jego 162 artykule o tytule “Zanieczyszczanie gleby, wody lub lasu”. Kodeks mówi o tym, że każda osoba, która zanieczyszcza lub zaśmieca las, glebę czy wodę, podlega karze (grzywny lub nagany). Kto dopuszcza się takich czynów, może zostać otrzymać karę finansową – maksymalna kwota grzywny to 5000 złotych.

Osobny paragraf tego 162. artykułu – drugi – informuje o tym, że osoba zakopująca, zatapiająca, odprowadzająca do gruntu lub po prostu składująca na terenach leśnych odpady podlega karze (grzywny lub aresztu). W przypadku takich wykroczeń sprawca może zostać obciążony nawiązką, czyli rekompensatą finansową w reakcji na popełniony czyn zabroniony. W przypadku §2 wysokość nawiązki będzie wynosić tyle, ile koszt oczyszczenia terenu, rekultywacji gleby lub neutralizacji pozostawionych tam odpadów. Gdy wykroczenie i jego konsekwencje są poważne, to osobie popełniającej ten czyn grozi kara aresztu (od 5 do 30 dni).

Palenie śmieci – jakie mogą być konsekwencje?

Problem z paleniem śmieci pojawia się najczęściej w sezonie grzewczym, ale – na nieco mniejszą skalę – jest to zjawisko występujące w Polsce przez okrągły rok. W wielu miastach domy i mieszkania są regularnie kontrolowane. Podczas interwencji strażnicy miejscy w towarzystwie rzeczoznawcy powołanego przez Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego sprawdzają nieruchomości, gdzie istnieje podejrzenie spalania niedozwolonych odpadów i śmieci w piecach. Gdy ujawnione zostaną nieprawidłowości, wynikające z artykułu 191 Ustawy o odpadach, na taką osobę może zostać nałożony mandat  W skrajnych przypadkach grozi jej grzywna opiewająca na kwotę kilku tysięcy złotych. W sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że w palenisku znajdują się niedozwolone odpady, strażnicy mogą pobrać próbki z paleniska i wysłać do laboratorium, w celu ich przebadania. Gdy wyniki ekspertyzy potwierdzą, że były to odpady niedozwolone, wówczas wobec osoby, która popełniła wykroczenie, do sądu trafi wniosek o ukaranie. Poza samym mandatem lub grzywną taka osoba będzie musiała pokryć koszty przebadania próbki w certyfikowanym punkcie.

Kara za palenie śmieci

Jaka jest maksymalna kara, która grozi za palenie śmieci? Jeśli chodzi o mandat, to może być wystawiony na kwotę maksymalnie do 500 złotych. W przypadku grzywny kwota może opiewać nawet na 5 tysięcy złotych. W jakiej sytuacji można otrzymać mandat, a kiedy grzywnę? Za palenie śmieci strażnik miejski może wypisać mandat na kwotę od 20 do 500 złotych. W przypadku, gdy stwierdzi, że mandat jest niewystarczający, wówczas kieruje sprawę do sądu lub Wydziału Środowiska Urzędu Miasta – wtedy osobie, która popełniła wykroczenie, grozi grzywna do 5 tysięcy złotych lub nawet 30 dni aresztu.

Gdzie zgłosić palenie śmieci?

Rośnie świadomość Polaków na temat ochrony środowiska i procedur na temat właściwej utylizacji odpadów. Odnotowuje się coraz więcej zgłoszeń, że w sąsiedztwie ktoś nielegalnie pali śmieci. Każde takie zgłoszenie należy sprawdzić, ponadto również miasta i gminy organizują prewencyjne kontrole, szczególnie w sezonach grzewczych. Jak i gdzie zgłosić palenie śmieci? Najlepiej zadzwonić pod numer alarmowy straży miejskiej, czyli 986. Po czym poznać, że w sąsiedztwie spalane są śmieci? Może to sugerować gęsty dym w ciemnym kolorze i o nieprzyjemnym zapachu. Co – poza opałem – wolno spalać? Wszelkie odpady papierowe, tekturowe i drewniane, trociny i ścinki, odrzuty z przeróbki makulatury, a także odpady z gospodarki leśnej. Absolutnie niedozwolone jest palenie plastikowych opakowań, opon, gumy, ubrań, lakierowanego lub impregnowanego drewna.

W przypadku dużych ilości śmieci warto rozważyć zlecenie ich wywozu specjalistom. Nasza firma działa etycznie i ekologicznie – wszystkie realizowane przez nas usługi są zgodne z obowiązującymi normami ekologicznymi. Zlecenie naszej firmie wywozu odpadów z Krakowa lub okolic (w promieniu do 30 kilometrów) to gwarancja, że śmieci trafią do miejsca, gdzie zostaną odpowiednio zutylizowane.