Blog

Co to są surowce wtórne? Definicja, przykłady i wywóz tych odpadów

Ponad 150 ton – tyle śmieci, według ostrożnych szacunków, znajduje się obecnie w morzach i ocenach. Tę ilość można było jednak znacząco zmniejszyć, staranniej i z większą uwagą podchodząc do kwestii ponownego wykorzystania wielu odpadów. W dzisiejszym wpisie blogowym objaśniamy, co to są surowce wtórne, podajemy ich definicję oraz przykłady. 

Problem z poziomem zanieczyszczeń środowiska naturalnego jest szczególnie poważny, bo wymaga zmian nie tylko w systemie, ale też – a może przede wszystkim – w powszechnym myśleniu. By uratować naszą planetę przed degradacją lub przynajmniej spowolnić ten proces, największą uwagę należy poświęcić segregacji śmieci. Jak rozpoznać surowce wtórne i odróżnić je od odpadów zmieszanych?

Surowce wtórne – definicja 

Surowce wtórne, określane również mianem odpadów ponownego przetworzenia, to produkt uboczny systemu dystrybucji dóbr. Pochodzą one z nadwyżek produkcyjnych, wadliwych produktów lub zużytych opakowań. Poddane odpowiedniej obróbce, mogą one zostać ponownie wykorzystane w różnych dziedzinach gospodarki. Aby to jednak było możliwe, zarówno konsumenci, jak i producenci czy dystrybutorzy, muszą odpowiednio je segregować, co wymaga przynajmniej podstawowej wiedzy na ten temat.

Surowce wtórne – przykłady 

Warto więc poznać najważniejsze rodzaje surowców wtórnych i dowiedzieć się, w jaki sposób są one przetwarzane. Taka wiedza na pewno ułatwi poprawne sortowanie odpadów i odróżnienie surowców wtórnych od tych, które powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane. 

W Krakowie wywóz odpadów wtórnych obejmuje następujący podział:

  • papier: recyklingowi podlegają między innymi zużyte zeszyty, ulotki, gazety, opakowania kartonowe, plakaty oraz papierowe opakowania po suchych produktach. Do pojemnika na surowce wtórnego nie należy zaś wrzucać opakowań, które miały kontakt z tłustymi produktami – na przykład masłem – tapet oraz papieru lakierowanego i foliowanego. Ponowne przetworzenie odpadów papierowych ma ogromne znaczenie dla środowiska. Przerobienie tony makulatury pozwala bowiem na oszczędzenie 17 drzew, blisko, 1,5 tys. litrów ropy oraz 26 tys. litrów wody oraz znaczne zmniejszenie ilości emitowanych spalin i ścieków,
  • tworzywa sztuczne: według raportu Plastics Europe Polska, w swoich domach każdego roku wytwarzamy łącznie 1,5 mln ton odpadów plastikowych. Tylko dwie trzecie z nich zostaje ponownie przetworzonych. Reszta zalega na składowiskach lub – co gorsza – trafia do lasów i wód. To problem nie tylko natury estetycznej, bo rozkładające się tworzywa sztuczne uwalniają szkodliwe dla środowiska substancje. Zwiększenie odsetka śmieci, takich jak butelki PET, opakowania po produktach spożywczych i kosmetycznych lub naczynia jednorazowe, nie tylko pozwoliłoby na ograniczenie zanieczyszczenia natury, ale też dostarczyłoby surowca do produkcji folii, tkanin syntetycznych czy olejów opałowych,
  • szkło: wśród wszystkich omawianych materiałów szkło najlepiej nadaje się do recyklingu – z każdego opakowania szklanego można po przerobieniu uzyskać niemal identyczny produkt. Pamiętajmy jednak, że do pojemnika na szkło nie powinniśmy wrzucać szyb, luster oraz butelek po olejach, chemikaliach i lekach,
  • aluminium: podobne właściwości ma też aluminium, stosowane między innymi do produkcji puszek na napoje lub opakowań na inną zawartość. Na szczęście w naszym kraju nie ma problemów z ponownym wykorzystaniem tego surowca – szacuje się, że do recyklingu trafia ponad 95 procent aluminiowych odpadów.