Blog

Zasady recyklingu - jak sortować odpady?

Istotą recyklingu jest przetworzenie odpadów i ich ponowne wykorzystanie. Jednocześnie dba się o to, by nakład energetyczny był w tym procesie jak najmniejszy. Na jakie podstawowe grupy dzielą się odpady i w jaki sposób należy je sortować? Sprawdziliśmy to.

Grupy odpadów, czyli jednolita klasyfikacja

Klasyfikacji odpadów można dokonać na podstawie wielu kryteriów, np. źródła ich powstania, stanu skupienia, składu chemicznego, surowców, toksyczności i wielu innych aspektów. W Polsce za obecnie obowiązującą przyjmuje się tzw. jednolitą klasyfikację wydaną przez Europejską Komisję Gospodarczą, która dzieli odpady na 27 grup. Zaliczamy do nich m.in. odpady bytowo-gospodarcze (komunalne), odpady metali żelaznych oraz nieżelaznych, odpady budowlane, złom sprzętu technicznego, odpady wydobywcze kopalin, ropy i jej pochodnych, a także wiele innych kategorii.

Zasady recyklingu odpadów komunalnych

Za odpady komunalne uznaje się wszelkie śmieci powstające wskutek nieprzemysłowej działalności człowieka. Chodzi tu zatem o odpady, które produkowane są w gospodarstwach domowych. Dzieli je na 4 grupy – papier, plastik, szkło oraz metale.

Współcześnie obowiązujące przepisy premiują segregowanie śmieci, a mieszkańcy przestrzegający zasad recyklingu mogą liczyć na niższe opłaty za wywóz nieczystości. Do niebieskich kontenerów przeznaczonych na papier można wrzucać m.in. gazety, książki, zeszyty, kartony, tekturę, nie można zaś np. papierów higienicznych czy jednorazowych pieluch. Z kolei do pojemników zielonych, przeznaczonych na szkło, możemy wrzucać butelki po napojach, słoiki, opakowania szklane oraz stłuczkę szklaną bez nakrętek. Zabronione jest wrzucanie do nich naczyń żaroodpornych, luster, kineskopów i żarówek. Żółte kontenery zostały stworzone do segregacji odpadów z plastiku, np. butelek po napojach, kubków, folii opakowaniowej, reklamówek oraz metalu, czyli np. puszek po konserwach i napojach, metali kolorowych oraz kapsli.

Co z odpadami budowlanymi, wielkogabarytowymi i złomem – zasady recyklingu

Odpady komunalne to nie wszystkie śmieci, które może wyprodukować przeciętne gospodarstwo domowe. Bardzo dużą grupę odpadów stanowią pozostałości po remontach, niesprawne urządzenia RTV i AGD (np. lodówki czy telewizory), meble i odpady wielkogabarytowe. Śmieci tych nie można tak po prostu wyrzucić do zwykłego, przydomowego kontenera – w ich przypadku obowiązuje inne regulacje.

Na terenie każdej gminy w Polsce działają tzw. PSZOK-i, czyli punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, do których mieszkańcy mogą przywieźć m.in. odpady powstałe po remontach i rozbiórkach budynków, meble i odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny i elektryczny, a także zużyte baterie.

W przypadku dużej ilości odpadów istnieje też możliwość wynajęcia specjalnego kontenera – takie usługi świadczą firmy zajmujące się wywozem odpadów. W Krakowie można wynająć kontener dostępny w  ofercie firmy DPR.