Blog

Odpady ulegające biodegradacji - definicja i przykłady

Dyrektywa unijna nakłada na państwa członkowskie obowiązek selektywnej zbiórki bioodpadów oraz wysegregowania ze strumienia odpadów komunalnych 50% ich masy – zobowiązanie należy wypełnić do 2020 roku. Czym są odpady ulegające biodegradacji? 

Odpady ulegające biodegradacji – definicja

Od 1 kwietnia 2019 r. w Krakowie obowiązują nowe zasady segregacji śmieci. Obok czterech pojemników na odpady komunalne pojawił się jeszcze jeden – brązowy na odpady ulegające biodegradacji. Co zaliczamy do tej kategorii odpadów? Resztki jedzenia, odpadki spożywcze oraz inne śmieci powstające na co dzień w gospodarstwach domowych, np. podczas przygotowywania posiłków czy pielęgnowania ogrodu. Przed zmianami bioodpady trafiały do pojemników na odpady zmieszane. A jak znowelizowana ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach określa odpady ulegające biodegradacji? Definicja legalna opisuje je jako odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

Przykłady odpadów ulegających biodegradacji

Selektywna zbiórka odpadów pomaga chronić środowisko naturalne i jest propagowana w Unii Europejskiej od wielu lat. Przoduje w tym Szwecja, Wielka Brytania oraz Niemcy, chociaż segregowanie śmieci jest prowadzone we wszystkich państwach członkowskich, również w Polsce. Żeby nie popełniać błędów przy selektywnej zbiórce bioodpadów, warto zapoznać się z rodzajami śmieci, które należy wrzucać do brązowego pojemnika.

Przykłady odpadów ulegających biodegradacji to:

 • fusy po kawie i herbacie,
 • skorupki jajek,
 • przeterminowane owoce i warzywa,
 • obierki owoców i warzyw,
 • resztki żywności (bez mięsa),
 • kwiaty, resztki kwiatów doniczkowych i ciętych,
 • pozostałości roślinne,
 • rozdrobnione gałęzie,
 • liście,
 • skoszona trawa.

Do pojemników na odpady ulegające biodegradacji nie wyrzucamy natomiast:

 • mięsa,
 • kości,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • odchodów zwierzęcych,
 • ziemi, kamieni.

Utylizacja odpadów ulegających biodegradacji

Bioodpady stanowią nawet 37% odpadów komunalnych, a ich ilość ciągle rośnie. Mieszkańcy Krakowa mogą zagospodarować odpady ulegające biodegradacji np. w przydomowym kompostowniku. Jak z tematem gospodarki śmieciami komunalnymi oraz bio radzi sobie Kraków? W Krakowie wywóz odpadów ulegających biodegradacji jest realizowany przez władze gminy, które oferują wynajem kontenerów oraz dostarczają odpowiednie worki, a także regularnie odbierają śmieci z osiedli i posesji.

A co z innymi rodzajami odpadów? Mieszkańcy stolicy Małopolski i okolic mogą również skorzystać z pomocy zewnętrznych firm, które oferują kontenerowy wywóz śmieci w Krakowie, np. wielkogabarytowych czy powstających w wyniku remontów. Kłopotliwe odpady można również przywieźć do Lamusowni, czyli punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a niektóre z nich, np. zużyte baterie, płyty CD czy żarówki – umieścić w specjalnych kontenerach zlokalizowanych przy galeriach handlowych. W Krakowie Eko-pudełka, czyli pojemniki na kłopotliwe odpady, to stosunkowo nowy pomysł, ale już cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców stolicy Małopolski.