Blog

Wywóz gruzu, wynajem kontenerów

Gruz powstający podczas remontu czy przebudowy należy do szczególnie uciążliwych odpadów, których trudno jest się pozbyć. Wiele osób nie ma pojęcia, jak to zrobić i niewiedza taka czy też chęć zaoszczędzenia nierzadko prowadzi do korzystania z nielegalnych rozwiązań. Nielegalne pozbywanie się gruzu jest jednak nie tylko naganne z punktu widzenia ochrony środowiska, ale też surowo karane przez prawo.

Co grozi za nielegalne pozbywanie się gruzu?

Przede wszystkim trzeba wiedzieć, że gruz nie jest zaliczany do odpadów komunalnych, dlatego nawet załadowanie go do komunalnego kontenera, jaki według prawa każdy musi posiadać, nie jest możliwe. Jeśli się to zrobi, problem może pojawić się zwłaszcza wtedy, gdy gruz znajdujący się w kontenerze uszkodzi śmieciarkę, ponieważ wtedy trzeba pokryć koszty naprawy i można otrzymać wysoką karę za wkładanie do pojemników odpadów, których nie powinno tam być. Poza tym rozwiązanie takie kompletnie nie wchodzi w grę, kiedy gruzu są duże ilości.

Co ciekawe, również składowanie gruzu w obrębie posesji może zostać ukarane. Błędem jest więc myślenie, że na swoim terenie można robić wszystko. Każdy posiadacz nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania porządku w jej obrębie, a jeśli obowiązek ten nie zostanie dopełniony, można otrzymać mandat w wysokości nawet 1500 zł, zaś składowanie hałd gruzu przy posesji zdecydowanie powoduje rażący nieporządek.

Poza tym nielegalny wywóz gruzu może być objęty karą grzywny w wysokości od 20 do 5000 zł, o czym mówi art. 24 § 1 Kodeksu wykroczeń. Art. 162 wspomina też o nielegalności i zagrożeniu grzywną składowania gruzu w miejscach takich jak las czy zbiorniki wodne.

Oczywiście niektórym osobom wydaje się, że łatwo będzie uniknąć kary, jednak warto pamiętać, że istnieją organy powołane do likwidowania nielegalnych wysypisk śmieci, a w lasach często znajdują się kamery monitoringu.

Lepsze sposoby na utylizację gruzu?

Widać zatem, że ani składowanie gruzu, ani też jego potajemne wrzucanie do nieprzeznaczonych do tego pojemników komunalnych, ani też tym bardziej wywożenie gruzu do lasu i na inne dzikie wysypiska nie jest wskazane ani opłacalne. Nawet, kiedy nie ma się na uwadze dobra środowiska i porządku otoczenia, nie można bagatelizować kwestii finansowych. Zamiast więc szkodzić naturze czy estetyce swojego otoczenia i ryzykować, że zapłaci się kilkutysięczną grzywnę, lepiej będzie skorzystać z usługi kontenerowego wywozu gruzu, która kosztuje zaledwie kilkaset złotych, przy czym jej koszt uzależniony jest od ilości odpadów.