Blog

Gdzie wyrzucić stare opony - poradnik dla mieszkańców Krakowa

Wymiana opon przed sezonem jesienno-zimowym często wiąże się z koniecznością pozbycia się starego ogumienia, bo nie nadaje się ono do ponownego wykorzystania. W jaki sposób można poradzić sobie z tego typu kłopotliwymi odpadami i gdzie wyrzucić stare opony? Odpowiadamy w najnowszym wpisie blogowym.

Jakim odpadem są stare opony?

Zużyty bieżnik, pęknięcie powierzchni lub inne uszkodzenia mechaniczne sprawiają, że opony mogą stwarzać zagrożenie na drodze. Stare i nie nadające się do użycia elementy ogumienia samochodów bardzo często zalegają w piwnicach, garażach czy na strychach, niepotrzebnie zajmując miejsce. Wielu użytkowników pojazdów mechanicznych nie wie, gdzie wyrzucić opony. Nie można ich umieścić w zwykłym pojemniku na śmieci, ponieważ komponenty, z których są wykonane, zawierają szkodliwe dla środowiska substancje, m.in. pochodne ropy naftowej czy związki metali. Warto przy tym dodać, że czas rozkładania się opon wynosi nawet do 100 lat, dlatego tak ważna jest ich prawidłowa utylizacja.

Co zrobić ze starymi oponami?

Z odpadami tego typu można sobie z tym poradzić na wiele sposobów, np. pozostawić w serwisie wymiany opon lub zakładzie zajmującym się wulkanizacją. Takie  firmy często świadczą usługi odbioru zużytych elementów ogumienia auta. Wiele osób decyduje się również na danie oponom kolejnej szansy – są one ponownie wykorzystywane jako kwietniki w ogrodach, używane na boiskach czy placach zabaw, a także służą do umacniania nasypów, brzegów rzek czy dróg. Profesjonalne podmioty są również w stanie przetworzyć opony i uzyskać z nich nowe ogumienie, które można bezpiecznie użytkować.

Gdzie utylizować opony?

Jeżeli chcesz w legalny sposób pozbyć się zużytych elementów ogumienia auta, możesz je pozostawić w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, czyli PSZOK-u. Działające na terenie większości polskich gmin obiekty (tylko dwa w samym Krakowie) przyjmują określoną ilość odpadów, również wielkogabarytowych i nietypowych, takich jak opony z pojazdów osobowych, motocykli, rowerów, motorowerów czy wózków. Osoby chcące pozostawić odpady w PSZOK-u, muszą samodzielnie dostarczyć je do punktu. Obiekty tego typu często również stosują ograniczenia ilościowe, dlatego przed przywiezieniem śmieci warto sprawdzić regulamin danego punktu.

Nie masz możliwości samodzielnie przetransportować opony do punktu zbiórki? A może w Twoim garażu zalegają odpady pochodzących z kilku samochodów osobowych? W przypadku dużej ilości śmieci, np. opon, odpadów wielkogabarytowych, pozostałości po remoncie, sprzątaniu strychu lub garażu, można zdecydować się na kontenerowy wywóz śmieci.

Jeżeli mieszkasz w stolicy Małopolski i najbliższych okolicach zawsze możesz liczyć na ofertę firmy DPR. Nasza ekipa dysponuje specjalistycznym sprzętem przystosowanym do wywozu i utylizacji odpadów, w tym kontenerowego wywozu śmieci w Krakowie. Pracownicy przyjadą bezpośrednio na miejsce i podstawią pojemne kontenery, do których można wyrzucić zalegające na podwórku opony oraz inne śmieci. Po załadowaniu pojemniki są odbierane, a odpady przewożone do miejsca utylizacji, gdzie zostają w sposób bezpieczny i niezagrażający środowisku unieszkodliwione.

Jeżeli szukasz odpowiedniego kontenera w Krakowie – na gruz, śmieci lub inne odpady – koniecznie skontaktuj się z naszą firmą