Blog

Odpady poremontowe - rodzaje gruzu i segregacja

Rozpoczynając remont domu, staramy się wszystko rozsądnie zaplanować. Ustalamy termin, w jakim chcemy przeprowadzić remont, szacujemy wydatki, kupujemy niezbędne rzeczy – często jednak zapominamy o odpadach poremontowych. Bywa, że ilość odpadów nas przerasta. W jaki sposób posegregować odpady poremontowe i jak się ich pozbyć?

Grupa I – czysty gruz

Jak sama nazwa mówi, w tej grupie powinien się znajdować wyłącznie czysty gruz. Może to być gruz betonowy, powstający w wyniku rozbiórki domu czy będący odpadem remontowym. Gruz ceglany, podobnie jak wyżej, a także ziemia – która w swojej czystej postaci może oczywiście zawierać kamienie, ale nie mogą to być elementy poremontowe, takie jak cegły czy elementy betonowe.

Grupa II – gruz mieszany

Ta grupa to najczęściej spotykany rodzaj gruzu. To dlatego, że w skład gruzu mieszanego może wchodzić niemal każdy rodzaj odpadu remontowego. Mogą to być elementy betonu, cegły, odpady ceramiczne, czyli terakota, glazura itp., a także armatura, elementy tynku oraz styropian. Możliwość składowania tych wszystkich odpadów w jednym kontenerze to bardzo duża dogodność. Dzięki temu można zaoszczędzić miejsce, umieszczając jeden lub dwa kontenery na gruz i prowadząc sprawną rotację opróżniać pełne kontenery, a w ich miejsce ustawić puste. Jednak, aby odpady mogły zostać przyporządkowane do tej grupy, musimy również uważać, aby w kontenerach nie znalazły się odpady niebezpieczne, szkło, deski, panele itp.

Grupa III – gruz zanieczyszczony i inne odpady budowlane

No właśnie, a jak już dostaną się do kontenera takie odpady? Wówczas mamy do czynienia z gruzem zanieczyszczonym. Krótko mówiąc, w jego skład może wchodzić gruz mieszany oraz drewno, elementy metalowe, kartony, złom, a nawet folie i wykładziny. W przypadku pozostałych odpadów budowlanych mamy do czynienia ze wszystkimi innymi odpadami, jakie powstają podczas remontu. Możliwości można mnożyć – a wszystko zależy od miejsca, które jest remontowane. Mogą to być elementy szklane, papa i inne nietypowe pokrycia dachowe, miedź, aluminium, waty szklane, worki z materiałów budowlanych itp. Czyli wszystko to, co pojawia się na budowie, jednak często jest tego zbyt mało, aby prowadzić osobną segregację.

Segregacja odpadów poremontowych

Segregacja odpadów remontowych pozwala na ich szybką utylizację bądź recykling. W przypadku dużych remontów warto zdecydować się na kilka kontenerów – dzięki temu z łatwością można dzielić gruz na poszczególne rodzaje. W przypadku mniejszego przedsięwzięcia najczęściej wystarczy jeden kontener na gruz. W obydwu przypadkach należy pamiętać, aby w kontenerach nie umieszczać odpadów komunalnych, ponieważ tak zanieczyszczony gruz może nie zostać przyjęty w miejscu wywozu odpadów.