Blog

Odpady niebezpieczne trzeba odpowiednio zutylizować

W naszych gospodarstwach domowych, na budowach i podczas remontów powstają rozmaite rodzaje odpadów. Znajdują się wśród nich również odpady niebezpieczne, które wymagają szczególnego postępowania. Czym są odpady niebezpieczne? Jakie jest postępowanie i zabezpieczenie niebezpiecznych odpadów?

Odpady niebezpieczne – co to takiego?

Mianem odpadów niebezpiecznych określa się wszystkie te odpady, które z uwagi na pochodzenie bądź skład mogą wpływać negatywnie na organizm ludzki i środowisko naturalne. Mogą to być substancje i przedmioty trujące, łatwopalne, żrące, zakaźne. Z tego powodu nie można wrzucać ich do ogólnodostępnych pojemników na śmieci, a pozbywać się według określonych zasad. Mało kto jest świadomy tego, że takie odpady powstają również w naszych domach (wspomnieć wystarczy chociażby baterie).

Co zaliczane jest do odpadów niebezpiecznych?

Za odpady niebezpieczne uznaje się:

 • azbest,
 • odpady medyczne i weterynaryjne,
 • świetlówki i żarówki energooszczędne,
 • kwasy,
 • leki,
 • rozpuszczalniki,
 • środki ochrony roślin,
 • wszystko to, co zawiera rtęć,
 • farby, kleje, lepiszcze,
 • odczynniki fotograficzne,
 • baterie i akumulatory.

Jak się pozbyć tego typu odpadów?

Wywóz odpadów niebezpiecznych najrozsądniej jest zlecić fachowcom. Zamówić można kontener na odpady, co sprawdza się zwłaszcza wówczas, gdy w grę wchodzi wywóz odpadów budowlanych. Wyprodukowane odpady niebezpieczne można również dostarczyć do tak zwanych punktów PSZOK, czyli punktów selektywnej zbiórki odpadów. Zlokalizowane są na terenie każdej gminy. Co ważne, mieszkańcy danej gminy mogą z usług takiego punktu korzystać nieodpłatnie – za odebranie odpadów nie są pobierane żadne opłaty. Jeśli pozbyć chcemy się na przykład baterii, możemy poszukać specjalnych pojemników zlokalizowanych na przykład w centrach handlowych. Przeterminowane lekarstwa zostawić można w aptece. Zużyty akumulator ma obowiązek odebrać od nas sprzedawca, jeśli w sklepie zdecydowaliśmy się zakupić nowy.

Odpady niebezpieczne – jeśli są tylko nieodpowiednio utylizowane – mogą stać się śmiertelnym zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia. Dlatego pod żadnym pozorem nie należy wyrzucać ich do pojemników na śmieci, które trafiają następnie na ogólne wysypisko.