Blog

Żużel i popiół - klasyfikacja i sposoby na utylizację odpadów tego typu

W sezonie grzewczym rośnie zainteresowanie utylizacją popiołu i żużlu. Działające w prywatnych domach piece centralnego ogrzewania produkują dużą ilość takich odpadów, a mieszkańcy zastanawiają się, co można z nimi zrobić. Do jakiej frakcji odpadów zaliczamy pozostałości po paleniu? W jaki sposób należy utylizować popiół i żużel?

Popiół – jaki to odpad?

Kwestia utylizacji popiołu i żużlu wzbudzała w zeszłym roku wiele kontrowersji w związku z pogłoskami o zmianach klasyfikacji tych odpadów oraz kodów, jakimi są oznaczane. Mieszkańcy wielu gmin byli zaniepokojeni informacjami o rzekomym podniesieniu opłat śmieciowych. Jak jednak podaje Ministerstwo Środowiska, od 2011 roku – czyli od momentu wejścia w życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – popioły pochodzące z domowych palenisk (z pieców CO oraz kominków) należy klasyfikować do grupy odpadów komunalnych.

Resort podkreśla jednocześnie, że popiół pochodzący z gospodarstw domowych nie może być zaliczany do podgrupy 10 01, ponieważ dotyczy ona odpadów z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw. Popioły z domowych palenisk powinny być zatem zaliczane do grupy 20, zgodnie z zasadą, według której klasyfikacja odpadów w pierwszej kolejności uwzględnia źródło ich powstawania. Ta sama zasada dotyczy żużlu powstającego w gospodarstwach domowych.

Jak utylizować popiół i żużel?

W okresie zimowym przeciętne gospodarstwo domowe opalane węglem produkuje duże ilości popiołu. Co zrobić z pozostałościami po paleniu w piecu lub kominku? Istnieje kilka możliwości. Przede wszystkim – według obowiązujących obecnie przepisów – za utylizację popiołu i żużlu odpowiada samorząd gminny, w związku z czym to on ustala sposób postępowania z odpadami powstającymi w domowych piecach CO czy innych rodzajach palenisk. Wiele gmin cyklicznie organizuje odbiór popiołu i żużlu od mieszkańców – z reguły odbywa się raz w miesiącu w okresie zimowym, czyli od października aż do końca kwietnia. Inne samorządy zezwalają mieszkańcom wyrzucać pozostałości po paleniu do pojemników na odpady zmieszane. Popiół można również przywozić do lokalnych PSZOK-ów, czyli Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. O tym jaką ilość pozostałości po paleniu w piecu można dostarczyć do Punktu, decyduje regulamin obiektu. W przypadku, gdy ilość śmieci do wywiezienia jest bardzo duża, warto skorzystać z oferty przedsiębiorstw oferujących wywóz odpadów w Krakowie.

Popiół drzewny z kolei może być wykorzystany jako bardzo wartościowy nawóz – jest bezpieczny dla roślin i zawiera cenne składniki – wapń, potas, fosfor, sól oraz mikroelementy. Świetnie zastępuje tradycyjne nawozy wieloskładnikowe, służy także do odkwaszania gleby. Warto jednak pamiętać o tym, że popiół zawierający spalone tworzywa sztuczne nie powinien trafić do przydomowego ogródka, ponieważ zawiera wiele toksycznych substancji.