Blog

Cena za wywóz śmieci - zmiany w 2019 roku

Wiele wskazuje na to, że 2019 rok będzie rokiem podwyżek – w tym również cen za wywóz śmieci. Wyjaśniamy, czego są wynikiem i jakie miasta obejmą.

Wzrost opłaty środowiskowej oraz kosztów energii i składowania odpadów, a także wejście w życie nowych przepisów, nakazujących segregację śmieci na 5 rodzajów – te zmiany, choć w bezpośredni sposób nie dotkną zwykłych gospodarstw domowych, przyczynią się do podwyżek cen usług świadczonych przez zakłady komunalne.

O nadchodzącym wzroście cen wywozu odpadów głośno jest od kilku tygodni. Mieszkańcy niektórych miast już teraz wiedzą, ile zapłacą w 2019, inni zaś nadal czekają na informacje służb komunalnych. Jak duże będą to podwyżki? Kto powinien przygotować się na większe niż dotychczas wydatki? Na te pytania odpowiadamy poniżej.

Skąd wzięła się wyższa cena za wywóz śmieci?

Tak, jak wspomnieliśmy na początku tekstu, wzrost cen wynika z wielu czynników. Największy wpływ na ten stan rzeczy miało jednak podniesienie opłat za składowanie odpadów – tak zwanej opłaty marszałkowskiej. Ta jeszcze trzy lata temu wynosiła tylko 24 złote za tonę. Rok temu jej wysokość wzrosła do 140 złotych za tonę, zaś w roku bieżącym – do 170 złotych. Prognozy na kolejny rok? Kolejna podwyżka i cena 270 złotych za tonę.

Wpływ na ten stan rzeczy miał wzrost kosztów energii elektrycznej i benzyny oraz podniesienie płacy minimalnej. W największym stopniu odpowiada za to jednak zwiększenie opłaty środowiskowej. Ta – w przypadku składowania odpadów – w tym roku wzrosła z niespełna 285 zł/Mg do ponad 290.

Firmy świadczące usługi komunalne podnoszą ceny także ze względu na zmiany w obowiązku segregowania odpadów. W tym roku w wielu miastach wprowadzone w życie zostaną przepisy z ustawy z 2017 roku. Zamiast trzech rodzajów pojemników na odpady, w tym roku śmieci powinny być podzielone na pięć: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, resztki jedzenia oraz odpady zmieszane. To będzie wiązało się z koniecznością zapewnienia mieszkańcom większej ilości kontenerów i zwiększeniem liczby śmieciarek. Wiele zakładów wyższe koszty zrekompensuje sobie podnosząc opłaty za wywóz odpadów.

W których miastach zdrożeje wywóz odpadów?

Na tę chwilę nie do końca wiadomo, jaki zasięg będą miały podwyżki. Do tej pory podniesienie opłat zapowiedziały takie miasta jak Warszawa, Tarnobrzeg, Łódź, Przemyśl czy Inowrocław, rozważa je także Rzeszów. Spokojnie mogą spać mieszkańcy Gdyni – włodarze portowego miasta zadeklarowali, że 2019 rok obejdzie się bez podwyżek. Podobne zapewnienia płyną też kieleckiego ratusza.

Zmiany w cenach wywozu śmieci. Kiedy wejdą w życie?

Może okazać się, że miast i gmin, które nie podniosą cen wywozu śmieci, może być jeszcze więcej. Samorządy mogą skorzystać z furtki otwartej przez Ministerstwo Środowiska. Resort zaproponował, by gminy zawiązywały umowy na dotychczasowych zasadach, o ile te wcześniejsze wygasają przed 30 czerwca 2019 roku.