Blog

Odzysk a recykling - podstawowe różnice

Odzysk a recykling – czy są to synonimy, a może używanie wymiennie tych pojęć jest błędne? Przeczytaj, czym różnią się od siebie te dwa zjawiska, jakie są rodzaje recyklingu oraz dlaczego utylizacja odpadów to konieczność a nie chwilowa moda.

Odzysk a recykling

Wiele osób używa wymiennie słów odzysk i recykling – to błąd. Każde z tych pojęć ma trochę inne znaczenie.

W Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach przez odzysk rozumie się jakikolwiek proces, którego celem jest wykorzystanie części lub całości odpadów lub odzyskania z nich substancji, materiałów, energii i ich powtórne wykorzystanie. Są to działania, które w żaden sposób nie zagrażają życiu i zdrowiu oraz nie szkodzą środowisku. Odzysk stanowi szerszą kategorię niż recykling.

Za recykling uważa się czynności, których celem jest odzyskanie i ponowne wykorzystanie odpadów komunalnych, przy możliwie jak najmniejszym nakładzie energii. Podstawowym założeniem recyklingu jest staranna selekcja odpadów, przetworzenie na nowe produkty i ponowne, maksymalne ich wykorzystanie. Recykling nie obejmuje odzyskiwania energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane w charakterze paliwa, co odróżnia go od odzysku.

Mówiąc lub pisząc o recyklingu często używa się wymiennie słowa utylizacja. Utylizacja odpadów to pojęcie potoczne, które nie ma swojego objaśnienia w zapisach ustaw. Na potrzeby tekstu można przyjąć, że utylizacja polega na maksymalnym zmniejszeniu szkodliwego działania odpadów na środowisko i jest jednym z przykładów recyklingu.

Rodzaje recyklingu

Recykling dzieli się na kilka rodzajów. Podstawowa klasyfikacja jest następująca:

  • Recykling materiałowy – inaczej nazywany mechanicznym. Proces polegający na odzyskiwaniu z odpadów tworzyw, które nadają się do ponownego przetworzenia.
  • Recykling surowcowy – proces polegający na przetwarzaniu materiałów i odpadów do postaci surowców, z których zostały wytworzone (do pierwotnej postaci).
  • Recykling termiczny – inaczej nazywany energetycznym. Proces polegający na spalaniu odpadów wykonanych z tworzyw sztucznych, a następnie odzyskiwaniu z nich energii.
  • Recykling organiczny – proces polegający na obróbce tlenowej lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów. W rezultacie powstaje materia organiczna lub metan.

Materiały recyklingowe

Jakie materiały można poddać recyklingowi? Można je podzielić na 4 grupy:

  • papier – niebieski kontener lub worek,
  • plastik – żółty kontener lub worek,
  • szkło – kolor zielony dla szkła kolorowego i biały dla szkła białego,
  • metal – czerwony kontener lub worek.

Utylizacja odpadów – moda czy konieczność?

We współczesnym świecie do głosu coraz częściej dochodzą ekologiczne inicjatywy. Promowane są materiały wielokrotnego użytku, na przykład torby bawełniane zamiast plastikowych reklamówek. Idea zero waste a także koncepcja slow life to głos rozsądku w społeczeństwie konsumpcyjnym, które nie dba o naturalne środowisko. Małymi krokami można wprowadzać w swoim życiu zmiany, służące eliminacji nadmiaru śmieci. Wybór opakowań szklanych lub plastikowych, materiałowa siatka na zakupy, kubek termiczny na kawę w popularnej kawiarni – to tylko kilka pomysłów na poprawę sytuacji i działania z korzyścią dla naturalnego środowiska. Są to małe kroki, ale w skali roku efekty ze skali mikro zamienią się w bardziej widoczne. Firmy, takie jak DPR, również działają z korzyścią dla środowiska naturalnego: poprzez wywóz gruzu na legalne wysypiska w Krakowie oraz prawidłową utylizację odpadów innego rodzaju (sprzętu komputerowego, AGD, RTV i innych).